بلندگوها

1

نمایش دادن همه 3 نتیجه

Grid List

DY 300

12 اینچ سایز 16 اهم امپدانس اسمی 11.2 اهم حداقل امپدانس W 150 قدرت RMS W 300 حداکثر قدرت dB 95 حساسیت

DY 300

12 اینچ سایز 16 اهم امپدانس اسمی 11.2 اهم حداقل امپدانس W 150 قدرت RMS W 300 حداکثر قدرت dB 95 حساسیت

DY 400

12 اینچ سایز 16 اهم امپدانس اسمی 11 اهم حداقل امپدانس W 200 قدرت RMS W 400 حداکثر قدرت dB 95 حساسیت

DY 400

12 اینچ سایز 16 اهم امپدانس اسمی 11 اهم حداقل امپدانس W 200 قدرت RMS W 400 حداکثر قدرت dB 95 حساسیت

DY 500

12 اینچ سایز 16 اهم امپدانس اسمی 10 اهم حداقل امپدانس W 220 قدرت RMS W 420 حداکثر قدرت dB 96 حساسیت

DY 500

12 اینچ سایز 16 اهم امپدانس اسمی 10 اهم حداقل امپدانس W 220 قدرت RMS W 420 حداکثر قدرت dB 96 حساسیت

نمایش دادن همه 3 نتیجه