توضیحات

12 اینچ
سایز
16 اهم
امپدانس اسمی
11.2 اهم
حداقل امپدانس
W 150
قدرت RMS
W 300
حداکثر قدرت
dB 95
حساسیت (1W / 1M)
Hz 14000-74
محدوده فرکانس
mm 38.6 قطر سیم پیچ صدا