درباره ما

داینا پرو

در سال ۱۳۸۸ با ثبت برند در بریتانیا و پس از آن ثبت همزمان علامت تجاری در ایران و چین فعالیت بازرگانی خود را آغاز کردیم.

هدف ما

هدف ما از ورود به به بازار عبارتست از

عرضه محصولات با کیفیت ثابت و قابل اعتماد

تولید اقتصادی و قیمت گذاری رقابتی

ارایه محصولات به روز

حفظ و ثبات کیفیت

ارایه استاندار جدید در خدمات پس از فروش

انتقال تکنولژی تولید به ایران در درازمدت

صادرات محصولات تولیدی به کشورهای همسایه و ورود به بازار اروپا

محصولات ما شامل