توضیحات

12 اینچ
سایز
16 اهم
امپدانس اسمی
10 اهم
حداقل امپدانس
W 220
قدرت RMS
W 420
حداکثر قدرت
dB 96
حساسیت (1W / 1M)
Hz 12000-53
محدوده فرکانس
mm 44.4 قطر سیم پیچ صدا