سری سقفی

نمایش دادن همه 9 نتیجه

Grid List

HSR 108-5

6000000 
8T 6T 5T نام مدل 30 وات 20 وات 10 وات توان 7.5W / 5W / 30W 5W / 20W / 20W

HSR 108-5

6000000 

8T 6T 5T نام مدل 30 وات 20 وات 10 وات توان 7.5W / 5W / 30W 5W / 20W / 20W

HSR 108-6

7340000 
8T 6T 5T نام مدل 30 وات 20 وات 10 وات توان 7.5W / 5W / 30W 5W / 20W / 20W

HSR 108-6

7340000 

8T 6T 5T نام مدل 30 وات 20 وات 10 وات توان 7.5W / 5W / 30W 5W / 20W / 20W

HSR 108-8

8670000 
8T 6T 5T نام مدل 30 وات 20 وات 10 وات توان 7.5W / 5W / 30W 5W / 20W / 20W

HSR 108-8

8670000 

8T 6T 5T نام مدل 30 وات 20 وات 10 وات توان 7.5W / 5W / 30W 5W / 20W / 20W

HSR 109-5

4320000 
6T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان  6W / 12W 3W / 6W سلکتور 15-130 kHz 16-90 kHz پاسخ فرکانسی

HSR 109-5

4320000 

6T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان  6W / 12W 3W / 6W سلکتور 15-130 kHz 16-90 kHz پاسخ فرکانسی

HSR 109-6

5040000 
6T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان  6W / 12W 3W / 6W سلکتور 15-130 kHz 16-90 kHz پاسخ فرکانسی

HSR 109-6

5040000 

6T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان  6W / 12W 3W / 6W سلکتور 15-130 kHz 16-90 kHz پاسخ فرکانسی

HSR 123

30 وات توان 10 سانتیمتر قطر داخلی 3 سانتیمتر قطر خارجی ۱۰۰ ولت – ۷۰ ولت – ۸ اهم ورودی پلاستیک ABS

HSR 123

30 وات توان 10 سانتیمتر قطر داخلی 3 سانتیمتر قطر خارجی ۱۰۰ ولت – ۷۰ ولت – ۸ اهم ورودی پلاستیک ABS

HSR 163-5

5160000 
10T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان 2.5W / 5W / 10W 1.25W / 2.5W / 5W سلکتور 15-150 kHz

HSR 163-5

5160000 

10T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان 2.5W / 5W / 10W 1.25W / 2.5W / 5W سلکتور 15-150 kHz

HSR 163-6

6000000 
10T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان 2.5W / 5W / 10W 1.25W / 2.5W / 5W سلکتور 15-150 kHz

HSR 163-6

6000000 

10T 5T نام مدل 15 وات 10 وات توان 2.5W / 5W / 10W 1.25W / 2.5W / 5W سلکتور 15-150 kHz

نمایش دادن همه 9 نتیجه