توضیحات

30 وات توان
10 سانتیمتر قطر داخلی
3 سانتیمتر قطر خارجی
۱۰۰ ولت – ۷۰ ولت – ۸ اهم ورودی
پلاستیک ABS جنس بدنه
آهن با پوشش رنگ الکترو استاتیک قطر خارجیجنس توری