پایه و اسنتد

1

نمایش دادن همه 6 نتیجه

Grid List

پایه تی

24950000 
طول T ۱۵۰ سانتیمتر حداکثر ارتفاع ۳۵۰ سانتیمتر سیستم بالابر هندلی کابلی قطر دایره محاطی پایه ها ۱۷۰ سانتیمتر جنس بدنه آهن

پایه تی

24950000 

طول T ۱۵۰ سانتیمتر حداکثر ارتفاع ۳۵۰ سانتیمتر سیستم بالابر هندلی کابلی قطر دایره محاطی پایه ها ۱۷۰ سانتیمتر جنس بدنه آهن

پایه جک دار

17400000 
حداکثر ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر سیستم بالابر دستی بعلاوه جک کمکی قطر دایره محاطی پایه ها ۱۷۰ سانتیمتر جنس بدنه آهن جنس اتصالات

پایه جک دار

17400000 

حداکثر ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر سیستم بالابر دستی بعلاوه جک کمکی قطر دایره محاطی پایه ها ۱۷۰ سانتیمتر جنس بدنه آهن جنس اتصالات

پایه میکروفن بلند

9250000 
ارتفاع بدنه ۱۶۰ سانتیمتر طول بوم  ۸۲ سانتیمتر قطر کفی ۷۰ سانتیمتر جنس بدنه آهن جنس اتصالات آلومینیم پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک

پایه میکروفن بلند

9250000 

ارتفاع بدنه ۱۶۰ سانتیمتر طول بوم  ۸۲ سانتیمتر قطر کفی ۷۰ سانتیمتر جنس بدنه آهن جنس اتصالات آلومینیم پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک

پایه میکروفن کوتاه

6000000 
ارتفاع بدنه ۶۰ سانتیمتر طول بوم ۳۵ سانتیمتر قطر کفی ۱۷ سانتیمتر جنس بدنه آهن جنس اتصالات آلومینیم پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک

پایه میکروفن کوتاه

6000000 

ارتفاع بدنه ۶۰ سانتیمتر طول بوم ۳۵ سانتیمتر قطر کفی ۱۷ سانتیمتر جنس بدنه آهن جنس اتصالات آلومینیم پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک

پایه میکسر دو طبقه

ارتفاع ۸۶ سانتیمتر
عرض  ۴۵ سانتیمتر
ارتفاع طبقه دوم ۳۷ سانتیمتر
عرض طبقه دوم ۴۰ سانتیمتر
جنس بدنه آهن
جنس اتصالات آلومینیم
پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک

پایه میکسر دو طبقه

ارتفاع ۸۶ سانتیمتر
عرض  ۴۵ سانتیمتر
ارتفاع طبقه دوم ۳۷ سانتیمتر
عرض طبقه دوم ۴۰ سانتیمتر
جنس بدنه آهن
جنس اتصالات آلومینیم
پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک

دکل صدابرداری

216000000 
ارتفاع در حال بسته ۲۱۰ سانتیمتر ارتفاع در حال باز  ۵۵۰ سانتیمتر قطر دایره محاطی پایه ها در حالت بسته ۵۶ سانتیمتر

دکل صدابرداری

216000000 

ارتفاع در حال بسته ۲۱۰ سانتیمتر ارتفاع در حال باز  ۵۵۰ سانتیمتر قطر دایره محاطی پایه ها در حالت بسته ۵۶ سانتیمتر

نمایش دادن همه 6 نتیجه