میکسر و پاور میکسر

1

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

Grid List

B4-Live

مشخصات فنی تعداد کانال ورودی ۴ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد افکت دیجیتال ۱۶ عدد دیجیتال کنترلر DSP دارد ورودی AUX دارد

B4-Live

مشخصات فنی تعداد کانال ورودی ۴ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد افکت دیجیتال ۱۶ عدد دیجیتال کنترلر DSP دارد ورودی AUX دارد

DK15

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۴۳ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۳ یونیت ابعاد ۱۳۳*۴۳۵*۵۷۰

DK15

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۴۳ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۳ یونیت ابعاد ۱۳۳*۴۳۵*۵۷۰

DK18

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۴۵ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۳ یونیت ابعاد ۱۳۳*۴۳۵*۵۷۰

DK18

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۴۵ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۳ یونیت ابعاد ۱۳۳*۴۳۵*۵۷۰

MXM4

44045000 
مشخصات فنی تعداد کانال ورودی ۴ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد افکت دیجیتال ۱۶ عدد دیجیتال کنترلر DSP دارد ورودی AUX دارد

MXM4

44045000 

مشخصات فنی تعداد کانال ورودی ۴ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد افکت دیجیتال ۱۶ عدد دیجیتال کنترلر DSP دارد ورودی AUX دارد

MXM5

36225000 
مشخصات تعداد کانال ورودی ۲ عدد باتری داخلی لیتیوم یون تعداد صدای محیطی ۱۶ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد نور پردازی دارد

MXM5

36225000 

مشخصات تعداد کانال ورودی ۲ عدد باتری داخلی لیتیوم یون تعداد صدای محیطی ۱۶ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد نور پردازی دارد

MXM6

44275000 
  تعداد کانال ورودی ۲ عدد باتری داخلی لیتیوم یون تعداد صدای محیطی ۲۰ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد نور پردازی دارد

MXM6

44275000 

  تعداد کانال ورودی ۲ عدد باتری داخلی لیتیوم یون تعداد صدای محیطی ۲۰ عدد ورودی میکروفن ۲ عدد نور پردازی دارد

P6-2L

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۱۸ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

P6-2L

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۱۸ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

P6-4L

311190000 
مشخصات فنی     تعداد ورودی ۴ عدد وزن ۲۲ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

P6-4L

311190000 

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۴ عدد وزن ۲۲ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

P8-2L

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۱۹ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

P8-2L

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۲ عدد وزن ۱۹ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

P8-4L

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۴ عدد وزن ۲۳ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

P8-4L

مشخصات فنی     تعداد ورودی ۴ عدد وزن ۲۳ کیلوگرم سیستم خنک کننده رادیاتور و فن ارتفاع ۲ یونیت ابعاد ۵۹۹*۵۶۸*۱۵۵

PX6

مشخصات فنی     ورودی میکروفن ۶ عدد افکت دیجیتال ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و رکورد ورودی AUX

PX6

مشخصات فنی     ورودی میکروفن ۶ عدد افکت دیجیتال ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و رکورد ورودی AUX

X4

مشخصات فنی ورودی میکروفن ۴ عدد افکت دیجیتال ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و رکورد ورودی AUX دارد ورودی

X4

مشخصات فنی ورودی میکروفن ۴ عدد افکت دیجیتال ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و رکورد ورودی AUX دارد ورودی

نمایش 1–12 از 13 نتیجه